Mỗi ngày là một món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta.

Điều kiện tự nhiên

Giới thiệu về điều kiện tự nhiên của quê hương xã Nhân Đạo